Veselības centrs VIVENDI specializējas tādu mūsdienu straujā dzīvesveida un stresa izraisītu saslimšanu ārstēšanā kā veģetatīvā distonija, izdegšanas sindroms, miega traucējumi, anoreksija, bulīmija, liekais svars, muguras un galvas sāpes, sirds veselības problēmas u.c.

Mēs zinām, ka veselīgas pārmaiņas realizēt nav viegli, īpaši, ja tas skar ieradumus un dzīvesveida maiņu. Pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešams profesionālu speciālistu padoms, atbalsts un regulāra motivācijas uzturēšana.

Tieši tāpēc VIVENDI ir spēks, kas, kopīgi sadarbojoties, spēj ieviest pakāpeniskas dzīvesstila pārmaiņas, lai tiktu sasniegts ilgtermiņa rezultāts – vesels un laimīgs cilvēks! Izvēlies veselību!

Agita Lazdiņa
veselības centra Vivendi direktore

„Veselības vērtību cilvēki spēj novērtēt tikai tad, kad tā ir nopietni iedragāta. Lielākā daļa mūsdienu slimību ir saistītas ar dzīvesveidu, vidi, sociāliem apstākļiem, stresa līmeni un reakciju uz to, ikdienas paradumiem. Zāles sniedz atvieglojumu, tomēr, lai slimībai neļautu progresēt, ir jāstrādā ar sevi pašam... un tas nemaz nav viegli.

Tieši tāpēc, ir radīts Veselības centrs Vivendi – vieta, kur pacients tiek rūpīgi uzklausīts, ārstēšanā piedalās profesionāļu komanda, kas efektīvi spēj risināt veselības problēmas un vienlaikus rosina uzsākt dzīvesstila ieradumu maiņu, lai saglabātu veselību un dzīves kvalitāti ilgtermiņā!”

Vairāk

Dr. Daina Jēgere
neiroloģe, sāpju ārste (algoloģe)

Ilgstoša pieredze dažādu galvassāpju veidu un smadzeņu asinsrites traucējumu, somatoformu traucējumu diagnostikā un ārstēšanā.

Specializējos neiroloģisku saslimšanu diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, terapijā.

Dažādu sāpju sindromu terapijas nozīmēšanā - muguras,muskuļu, locītavu, arī onkoloģisku sāpju terapijas plāna izstrādē. Veicu triger punktu un perineirālās blokādes, nepieciešamības gadījumā nozīmē arī fizioterapiju.

Vairāk

Dr. Jānis Mednieks
neirologs

Pastiprināti interesējos par dažādām neinvazīvām neirostimulācijas metodēm, tai skaitā, transkraniālo magnētisko stimulāciju, transkraniālo līdzstrāvas stimulāciju. Šīs metodes esmu apguvis, stažējoties Santetjēnas pilsētas klīniskajā universitātes slimnīcā, Francijā. Aktīvi strādāju pie augstāk minēto neirostimulācijas metožu ieviešanas Latvijā.

Vairāk

Dr. Vita Vestmane
kardioloģe – interniste

Katram pacientam organizēju visaptverošu un individuālu pieeju, un dzīvesveida ieteikumus par kustību nozīmi, atpūtas režīmu, ēšanu un ārstēšanas efektivitātes nodrošināšanu.

Par svarīgāko darba sastāvdaļu kalpo spēja ieklausīties pacientā, kā arī griba būt par atbalstu pacientam pie jebkurām izmaiņām.

Vairāk

Dr. Ilze Maksima
narkoloģe

Narkologs jeb atkarību speciālists ir ārsts, kas palīdz cilvēkam apzināt un atklāt nevēlamo ieradumu dabu, kā arī palīdz meklēt iespējas jaunam dzīves ceļam. Atkarība ir biopsihosociāla slimība, tāpēc pieeja dotajai problēmas risināšanai ir kompleksa un multidisciplināra. Galvenais ir sākt šo problēmu risināt un atnākt uz sarunu ar ārstu-narkologu.

Vairāk

Dr. Lāsma Četverga
ģimenes ārste

Ģimenes medicīnā ir piecu gadu pieredze. Palīdzu pacientam rūpēties par veselību gan akūtos gadījumos, gan hronisku slimību gadījumos. Veicu profilaktisko veselības aprūpi, kas sevī iekļauj profilaktisko vakcināciju, profilaktiskās veselības pārbaudes un cenšos panākt izpratni par veselīga dzīves veida pozitīvo ietekmi uz dzīves kvalitāti un dzīvildzi. Piemeklēju katram pacientam individuālu veselības aprūpes plānu, vajadzības gadījumā piesaistot vajadzīgos speciālistus un diagnostikas metodes, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpi.

Vairāk

Dr. Inga Dzelve - Klepere
ģimenes ārste

Ikviens no mums ir unikāls, tāpēc katram ir jāatrod gan savs ārsts, kuram uzticēties, gan īstās veselības saglabāšanas metodes. Ja pacienta veselības stāvoklis atļauj, labprātāk iesaku un praksē lietoju homeopātijas un fitoterapijas (augu valsts) līdzekļus. Uzskatu, ka vispirms ārstē  vārds un tikai pēc tam zāles.

Vairāk

Dr. Daina Lustika
ģimenes ārste, pediatre

Strādāju par bērnu ārstu jau vairāk nekā 30 gadus, arī ģimenes ārstes pieredze ir 20 gadi. Veicu gan bērnu, gan pieaugušo veselības aprūpi.

Uzskatu, ka cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību, un ārsts palīdz to īstenot. Veseļojies ar prieku!

Vairāk

Dr. Edmunds Jansons
internists, konsultants mazasinības jautājumos, cigun skolotājs

Vislielāko aicinājumu saskatu internista - iekšķīgo slimību speciālista jomā, jo apvienojot savas zināšanas ar citu speciālistu ieteikumiem un risinājumiem, kā terapeits spēju atrisināt sarežģītas veselības problēmas. Tieši tāpēc, likumsakarīga šķiet arī CIGUN māksla, kurā apvienoti fiziskie, elpošanas, kā arī prāta nomierināšanas vingrinājumi, kuri ir ikvienas atveseļošanās pamatā.

Vairāk

Dr. Inga Zārde
psihiatre

Apgūstu kognitīvi biheviorālo terapiju (KBT) un praktizēju to savā ikdienas darbā.

Labprāt gatavoju rakstus par dažādām, ar psihiskiem traucējumiem saistītām tēmām – trauksmi, stresu, bezmiegu, depresiju, sievietes psihisko veselību, medikamentozo terapiju u.t.t. Aktīvi darbojos Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno psihiatru sekcijā.

Vairāk

Dr. Jānis Bušs
psihiatrs

Konsultēju cilvēkus, kas cieš no dažādiem psihiskiem traucējumiem, kā arī iesaku preventīvos jeb aizsargājošos pasākumus, lai novērstu saslimšanas iespēju vai traucējumu tālāku attīstību. Veicu iepazīšanos ar pacienta medicīnisko un psihiatrisko vēsturi, izvērtēju pacienta vispārējo fizisko un psiholoģisko stāvokli, izmantoju dažādas diagnostiskās metodes. Sniedzu rekomendācijas par psihisko slimību un traucējumu profilaksi un psihiatrisko rehabilitāciju ņemot vērā šo traucējumu biopsihosociālo modeli. Kā arī konsultēju pacientu tuviniekus par savu piederīgo veselības stāvokli, kā arī pārrunāju tālāko ārstēšanas taktiku un viņu iespējas sekmēt pacienta veselības stāvokļa uzlabošanos.

Vairāk

Dr. Ņikita Bezborodovs
bērnu psihiatrs

Sniedzu ārsta-psihiatra konsultācijas bērniem (no 3 gadu vecuma), pusaudžiem un pieaugušajiem. Nodarbojos ar psihisko un uzvedības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu visu vecumu pacientiem, konsultēju par psihosociālās rehabilitācijas iespējām, sniedzu psihoedukatīvu atbalstu bērnu vecākiem.

Padziļināta interese par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma ārstēšanu bērniem un pusaudžiem, psihiskās attīstības aiztures un valodas attīstības aiztures diferenciāldiagnostiku un rehabilitāciju, kā arī agrīnās atpazīšanas un palīdzības iespējām pie dažādiem garīga rakstura traucējumiem.

Vairāk

Dr. Anete Masaļska
psihiatre

Sertificēta ārste-psihiatre, konsultēju bērnus (no 3 gadu vecuma), pusaudžus un pieaugušos. Veicu akūtu un hronisku psihisko traucējumu diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi.
Bērniem un pusaudžiem: psihiskās attīstības traucējumi, uzvedības, emociju traucējumi, hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, ēšanas traucējumi;
Pieaugušajiem: miega traucējumi, neizprotamas sajūtas ķermenī, uzmācīgas domas un darbības, garastāvokļa traucējumi, panika, izdegšanas sindroms, psihiskas problēmas, kas saistītas ar krīzes situācijām, nervozitāte, atmiņas traucējumi.
Padziļināta interese par psihorehabilitācijas iespējām agrīni diagnosticētiem psihiskās attīstības traucējumiem.

Vairāk

Dr. Marina Veģere
psihiatre

Padziļināti interesējos par vecāka gadagājuma cilvēku psihiskās veselības problēmām. Rezidentūras ietvaros pieredzi guvu, strādājot somato-geriartriskajā nodaļā (specializēta vecāka gadagājuma cilvēku psihiskā aprūpe).
Labprāt iesaistos studentu apmācībā, gatavoju lekcijas par dažādiem psihiskiem veselības traucējumiem. Ir pieredze metodisko materiālu izstrādē ārstu palīgiem par akūtu psihotisku pacientu ārstēšanas taktiku.

Vairāk

Dr. Ilze Sestule
psihoterapeite, psihiatre

Esmu psihodinamiskās psihoterapijas skolas pārstāve, izmantoju arī psihoanalītisko pieeju. Strādāju ar dažāda vecuma pacientiem, tai skaitā arī ar pusaudžiem. Pēdējo gadu laikā papildus interesējos par psihoemocionālām problēmām un krīzi mūža vidusposmā. Īpaša interese un pieredze ir darbs ar ēšanas traucējumiem – anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo pārēšanos. VIVENDI ir iespēja organizēt ēšanas traucējumu ārstēšanu pēc komandas principa – iesaistot nepieciešamos speciālistus un strādāt ne tikai ar pacientu, bet arī ar viņa ģimeni.

Vairāk

Dr. Inguna Rudzīte
psihoterapeite, psihosomatiskās medicīnas ārste

Strādāju ar psihodinamiskās psihoterapijas metodi, kas palīdz labāk apzināties jūtas, domas, rīcību, grūtību veidošanās mehānismu, palīdz izvirzīt dzīves prioritātes, pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem, kā rezultātā uzlabojas dzīves kvalitāte. Šobrīd strādāju ar pieaugušajiem pacientiem. 

Vairāk

Dr. Inta Zīle
psihoterapeite, psihosomatiskās medicīnas ārste

Sniedzu ārsta-psihoterapeita konsultācijas. Diagnosticēju psihosomatiskus traucējumus, veicu diferenciāldiagnostiku un ārstēšanu. Sniedzu pāru un pusaudžu konsultācijas, kā arī individuāli psihodinamisko un psihoanalītiski orientētu psihoterapiju. Lasu lekcijas mediķiem un interesentu grupām.

Vairāk

Dr. Tarass Ivaščenko
psihoterapeits, psihosomatiskās medicīnas ārsts

Esmu dziļi pārliecināts, ka katram pacientam ir nepieciešama īpaša, individuālā pieeja. Tāpēc savā darbā izmantoju dažādas psihoterapijas metodes: psihodinamisko, kognitīvo, biheiviorālo u.c. Pamata specializācija ir psihosomatiskie traucējumi (diagnosticēju, veicu difirenciāldiagnostiku un ārstēšanu) un krīzes intervence.

Vairāk

Kristīne Dūdiņa, Mag.Psych.
klīniskā psiholoģe

Sniedzu sistēmisku atbalstu ģimenēm, kurās bērnam ir uzvedības traucējumi, trauksme, nomāktība, bailes, saskarsmes grūtības, hiperaktivitāte, uzmanības koncentrēšanas grūtības vai citas iezīmes, kas apgrūtina bērna adaptāciju, izglītošanos vai labsajūtu.

Vairāk

Svetlana Zaslavska
klīniskā psiholoģe

Lai psiholoģiska izpēte izdotos, ir ļoti svarīgi atrast labu kontaktu ar bērnu un viņa vecākiem. Ir ļoti svarīgi zināt ne tikai bērna vājas puses, bet arī atrast viņa potenciālu, kā arī ieskicēt viņa robežas.

Vairāk

Liene Sondore
uztura speciāliste

Ikdienā nodarbojos un konsultēju par ēdienkartes plānošanu, diētas maiņu dažādu saslimšanu ietvaros un sniedzu praktiskus padomus, ņemot vērā katra individualitāti un iespējas. Tāpat specializējos praktisku uztura nodarbību vadīšanā - diabēta, kardioloģijas pacientiem, topošajām māmiņām un senioriem. Pavisam noteikti sniedzu palīdzību gadījumos, ja nepieciešams koriģēt svaru, sastādīt jaunu ēdienkarti un ieteikt receptes ēdiena gatavošanā.

Vairāk

Eva Kataja
uztura speciāliste

Specializējos svara regulēšanas un ēšanas traucējumu gadījumos. Pacientu ārstēšanā izmantoju holistisko pieeju, ievācot vispusīgu anamnēzi, veidojot uztura dienasgrāmatas un bioimpedances datu analīzi, uz kuras bāzes tiek sniegtas uztura rekomendācijas un ieviestas ēdiena korekcijas pacienta ikdienā.

Tā kā arī pati esmu pieredzējusi dažādus ēšanas traucējumus, tas ir palīdzējis labāk izprast ārstēšanas terapijas emocionālos aspektus, lai piemērotu labāko risinājumu ikvienam pacientam.

Vairāk

Anna Sproģe
fizioterapeite

Veselība ir mūsu dzīves pievienotā vērtība. Sabalansējot savu fizisko un psihoemocionālo stāvokli, nodrošinot ķermenim kustības, pilnvērtīgu atpūtu un racionālu uzturu, mēs atrodam atslēgu uz veselību. Kustībā ir dzīvība un mūsu ķermenis ir radīts kustībai!

Vairāk

Līga Māķēna
fizioterapeite

Ar pacientiem strādāju lielākoties individuāli, kopīgi izvirzot terapijas mērķus, kas balstīti uz pozitīvu, progresu veicinošu komunikāciju. Savā praksē izmantoju dažādas mīksto audu tehnikas un mobilizācijas, kā arī kinezioloģisko teipošanu un fizikālo terapiju. Uzskatu, ka svarīgi ir pacientam izskaidrot attiecīgās problēmas cēloni, motivēt viņu aktīvi līdzdarboties, lai spētu atrast tieši konkrētajam pacientam atbilstošo risinājumu. 

Vairāk

Anna Mihailova
masiere

Klasiskā masāža dod jaunu elpu visam ķermenim, nomierina, mazina muskuļu sāpes un sasprindzinājumu. Tā ir viena no ārstēšanas sastāvdaļām sirds, elpošanas orgānu, nervu sistēmas, kā arī kaulu un muskuļu slimību gadījumā.

Vairāk

Rolands Admidiņš
masieris, sporta masieris

Masāža nereti ir pirmais un pieejamākais līdzeklis, ja nepieciešams uzlabot pašsajūtu. Tā uzlabos darba spējas, atjaunos cilvēka fizisko un garīgo spēku, sniegs relaksāciju. Pieliekot pietiekoši lielas pūles un ilgu laiku, masāža vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem.

Vairāk

Anna Kontere
Jogas pasniedzēja

Joga ir brīnišķīgs teorētisko un praktisko zināšanu kopums, kas sniedz mums iespēju sakārtot sevi gan fiziski, gan garīgi, taču katram pašam pie tā jāpiestrādā, liekot lietā gribasspēku un vēlmi iedziļināties sevī. 

Vairāk

Kristīne Vende - Kotova, Dr.psych.
deju un kustību terapeite, supervīzore

Strādāju ar bērniem un viņu vecākiem. Visbiežāk - ar bērniem, kuriem ir kādas emocionālas vai uzvedības problēmas, attīstības grūtības, ēšanas traucējumi, šizofrēnija vai depresija. Ir arī pieredze darbā ar pieaugušajiem un senioriem, palīdzot risināt sociālas un emocionālas problēmas.

Vairāk

Ļubova Volčenko
medicīnas māsa

Māsai Ļubovai pacienti ir ļoti svarīgi. Katrs, kas atnāk veikt kādu no manipulācijām vienmēr aiziet smaidīdams, labi aprūpēts un labā noskaņojumā, jo Ļubova prot viegli rast kopīgu valodu un tad, pat vissāpīgākais dūriens nemaz nešķiet tik sāpīgs!

"Ir jāmīl cilvēki un no sirds jāvēlas palīdzēt “, tā māsu profesijas būtību un savu motivāciju darbam raksturo laipnā un izpalīdzīgā māsa Ļubova.

Vairāk

Laine Rutkupa
medicīnas māsa

Māsa ir medicīnas speciālists, kuras profesijas pamati balstās uz zināšanām, prasmēm un vēlēšanos palīdzēt.

Esmu ambulatorā medicīnas māsa, izvēlējos šo pamatspecialitāti, jo vēlos palīdzēt pacientiem jau pirmajā saskarsmes posmā, tādā veidā nodrošinot pacientu uzticību un līdzestību ārstēšanās procesā. 

Vairāk