Harmoniskas personības šķautnes (žurnāls Materia Medica, 2018)

Dr. Tarass Ivascenko (Psychotherapist, psychosomatics doctor)

Harmonisks ir cilvēks, kam ir līdzsvars starp emocionālām, intelektuālām, sociālām un fiziskām dzīves sastāvdaļām, kuras nav pretrunā cita ar citu. Tas, kas ir saskaņā ar sevi, veido harmoniskas attiecības ar apkārtējo pasauli. Cilvēks jūtas labāk, ja ir patiess pats pret sevi. Žurnālā Materia Medica veselības centra "Vivendi" psihoterapeits dr. Tarass Ivaščenko stāsta par harmoniskas personības šķautnēm.


Categories

We use cookies to provide and improve our services. By using our site, you consent to our Cookies Policy.zzz