Apmācību un atbalsta grupa vecākiem

Vecāki, kam ir bērni līdz 7 gadu vecumam, aicināti piedalīties atbalsta grupā, kas palīdzēs labāk saprast savu bērnu, atbalstīt viņa attīstību un ielikt drošu pamatu visam bērna mūžam. 

Dalība vecāku grupā palīdzēs vieglāk un konstruktīvāk risināt attīstības krīzes, pilnīgāk noticēt sev un sniegs drošības sajūtu rūpējoties par bērniem.

Piedaloties atbalsta grupās jūs iegūsiet

 • jaunākajos pētījumos balstītas zināšanas par bērnu attīstību, spējām un to, kā veicināt šo spēju attīstību;
 • zināšanas par efektīviem audzināšanas paņēmieniem un iespēju šīs prasmes pilnveidot;
 • dziļāku izpratni par sevi, saistību starp savu bērnības pieredzi un savu bērnu audzināšanu;
 • speciālista atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem par bērna attīstību un audzināšanu.

Piedaloties grupā būtisks ieguvums ir vecāku savstarpējā dalīšanās pieredzē un jaunu prasmju apgūšana.

Nodarbību galvenās tēmas:

 • Bērnu attīstības likumsakarības un temperaments;
 • Droša piesaiste un attiecību kvalitāte ar vecākiem kā psiholoģiskās veselības pamats, kā to stiprināt;
 • Pozitīva paštēla un līdzsvarota pašvērtējuma attīstība;
 • Valodas un saskarsmes prasmes;
 • Attīstība un saskarsme ar bērnu caur rotaļām;
 • Emociju pašregulācija bērniem un vecākiem;
 • Empātijas un sirdsapziņas attīstība;
 • Koncentrēšanās un plānošanas spējas;
 • Veidi kā uzlabot bērnu uzvedību ar pozitīvām, cieņpilnām audzināšanas metodēm.

Nodarbības ir savstarpēji saistītas, tāpēc grupas dalībnieki aicināti piedalīties visās nodarbībās. Tas vairo savstarpējo uzticēšanos un ikviena grupas dalībnieka ieguvumu no dalības tajā. Pieteikšanās grupai ir slēgta sākot ar 3. nodarbību.