Tālākizglītības kursi ārstiem

Veselības centra "Vivendi" plānotie tālākizglītības semināri: