Tālākizglītības kursi ārstiem un ārstniecības personām


 

Mērķauditorija: māsas, ārsta palīgi, funkcionālie speciālisti
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas, funkcionālie speciālisti
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas, māsu palīgi
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas

Mērķauditorija: ārsti, māsas, farmaceiti
Dalība apmācību programmā ir bezmaksas