Ēšanas traucējumu programma

Lai saprastu, vai Jums nepieciešams konsultēties ar speciālistu, aicinām noteikt savu ķermeņa masas indeksu (ĶMI). Ja ir nepietiekama ķemeņa masa un aizdomas par anoreksiju vai bulīmiju, Jūs varat aizpildīt ēšanas traucējumu pašnovērtēšanas testu.

Ja pēc pašnovērtēšanas testa aizpildīšanas, tiek konstatēts, ka pastāv ēšanas traucējumu risks, aicinām veikt  Ēšanas traucējumu diagnostiku, kurā notiek pilnvērtīga veselības stāvokļa izvērtēšana. Tajā ar pacientu iepazīstas ārsts psihoterapeits, fizioterapeits un uztura speciālists, kā rezultātā tiek noteikta diagnoze un piedāvāts ārstēšanās plāns.

Ēšanas traucējumu diagnostika ir pirmais un obligātais posms pirms Ēšanas traucējumu programmas uzsākšanas.

Ēšanas traucējumu programma ir paredzēta anoreksijas un bulīmijas ārstēšanai. Ārstēšanas procesā tiek iesaistīta vairāku speciālistu komanda – ārsts-psihoterapeits, deju un kustības terapeits un uztura speciālists. Programmas laikā tiek veikta medicīniskā uzraudzība – kontrolēta svara dinamika un citi dzīvības procesus nodrošinošo orgānu sistēmu funkciju rādītāji – pēc vajadzības.

Programma ilgst 6 mēnešus un ir sadalīta 3 posmos.

Pirmais posms “Svara atjaunošana un stabilizēšana” (2 mēneši)

Ārstēšana norit visu trīs speciālistu vadībā, nepieciešamības gadījumā iesaistot arī ģimenes locekļus. Posma mērķis ir atjaunot adekvātus ēšanas paradumus, kā arī panākt vispārējās somatiskās – fiziskās veselības stāvokļa stabilizāciju.

Atsākt ēst un pakāpeniski palielināt uztura kaloritāti un apjomu (2 mēn.) – liela vecāku/tuvinieku loma.

Otrais posms “Atbildības uzņemšanās“ (2 mēneši)

Tiek mazināts fokuss uz ēšanu, pacientu aicinot uzņemties galveno atbildību par ikdienas racionu atbilstoši norādījumiem. Vienlaicīgi tiek turpināta psihoterapija individuāli un nodarbības grupā “Ķermeņa apzināšanās”.

Pacientei jāsāk vairāk pastāvīgi ēst un sekot līdzi savam veselības stāvoklim.

Trešais posms “Atgriešanās dzīvē” (2 mēneši)

Pēc iespējas un atbilstoši pacienta motivācijai ir panākta svara un veselības stāvokļa normalizēšanās – ar svaru un ēšanu saistīto jautājumu fokuss mazinājies. Ir laiks atgriezties dzīvē un apritē vienaudžu grupā, jo socializācijas process augstāk minēto iemeslu dēļ ticis iekavēts.

Mazinās uztura jautājumiem veltītais laiks programmā, arī deju un kustību terapeita grupas un psihoterapeita individuālās konsultācijas notiek retāk. Posms var tikt pielāgots individuāli katrā gadījumā atsevišķi.

Tiek veicināta sociālā adaptācija.

Pēc programmas beigām pacients var turpināt individuālu psihoterapiju vai arī apmeklēt atbalsta grupu pēc vajadzības.

Pakalpojums

Veids

Speciālists

Laiks

 

 

Individuāla psihoterapija, medicīniskā uzraudzība

 

Ārsts-psihoterapeits strādā ar emocijām, pārdzīvojumiem, pieredzi un grūtībām saslimšanas gaitā. Tiek sniegta izglītība par slimību, tās cēloņiem un ar to saistītiem jautājumiem.

Programmas vadītāja psihoterapeite dr. Ilze Mežraupe (Sestule)

 • Sertificēta psihoterapeite un psihiatre
 • Specializējas darbā ar ēšanas traucējumiem – anoreksiju, bulīmiju, kompulsīvo pārēšanos
 • Lasa lekcijas ģimenes ārstiem un citiem interesentiem,  Latvijas Universitātē ārstiem rezidentiem

 

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

 

 

 

 

 

 

Medicīniskā uzraudzība, psihiskā izglītošana

 

 

 

 

 

Psihiatrs praktizē medikamentozo terapiju, kognitīvi biheiviorālās metodes, atbalsta psihoterapiju. Piemērotāko terapijas un palīdzības taktikas veidu psihiatrs izvēlas sadarbībā ar pacientu.

Psihiatre dr. Olga Sidorova

 •  RSU, Ārsta grāds. Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, RSU, Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (ārste - rezidente psihiatrijā)
 • Konsultē pacientus ar dažādu psihisko traucējumu spektru: depresija, trauksme, miega traucējumi, panikas lēkmes, personības traucējumi, psihotiski stāvokļi

 

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

Psihiatre dr. Natālija Bērziņa-Novikova

 •  RSU, Ārsta grāds. RSU Doktorantūras programma Medicīnā (psihiatrijas apakšspecialitātē), RSU Tālākizglītības programma (ārste - rezidente psihiatrijā)
 • Konsultē pacientus dažādu psihisku traucējumu gadījumā: psihotiski traucējumi, garastāvokļa traucējumi (depresija, bipolāri traucējumi), trauksme, panikas lēkmes, adaptācijas traucējumi, akūtas stresa reakcijas, miega traucējumi

 

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

 

 

Individuālas konsultācijas
  “Pareizs uzturs”

 

 

 

Uztura speciālista uzraudzībā tiek pārrunāti ar ēšanu saistīti jautājumi, sākot no iepirkšanās brīža līdz ēšanas gatavošanai un maltītei. Tiek modelētas dažādas ikdienas situācijas, kopīgi gatavotas un ēstas maltītes.

 

Uztura speciāliste Eva Kataja

 • RSU, bakalaura grāds veselības aprūpē, Uztura speciālista kvalifikācija Glāzgovas universitāte maģistra grāds medicīnas zinātnē
 • Specializējas svara regulēšanas un ēšanas traucējumu gadījumos

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

 

 

 

 

Individuālas konsultācijas

Uztura speciāliste Jeļena Pavlova

 • RSU, bakalaura profesionālais grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija, RSU, veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē 
 • Specializējas svara korekcijā, sniedz konsultācijas dažādu slimību gadījumā (gremošanas sistēmas slimības, podagra, anēmija, 2. tipa cukura diabēts, sirds un asinsvadu slimības)

 

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

 

 

Individuālas nodarbības 
“Ķermeņa apzināšanās”

 

Deju un kustību terapeits palīdz  adekvāti uztvert un pieņemt savu reālo ķermeņa tēlu un veidot patiesībai atbilstošu paštēlu, mijiedarbību ar apkārtējo vidi.

Deju un kustību terapeite Kristīne Vende-Kotova

 • LU, bakalaura grāds psiholoģijā, Londonas Universitāte, maģistra grāds deju un kustību terapijā, LU, doktora grāds klīniskajā psiholoģijā 
 • Specializējas darbā ar bērniem, kuriem ir kādas emocionālas vai uzvedības problēmas, attīstības grūtības, ēšanas traucējumi, šizofrēnija vai depresija.
 • Ir arī pieredze darbā ar pieaugušajiem un senioriem, palīdzot risināt sociālas un emocionālas problēmas.

 

 

 

 

Pēc individuāla pieraksta vismaz     1 x nedēļā

 

Nosacījumi dalībai programmā

 • Programma sākas ar Ēšanas traucējumu diagnostiku.
 • Programma var tikt individuāli pielāgota, balstoties uz pacientes vajadzībām un speciālistu rekomendāciju.
 • Nodarbību un individuālo vizīšu apmeklējums ir saistošs, lai notiktu sadarbība un tiktu sasniegti vēlamie rezultāti.
 • Nepilngadīgām pacientēm vecākiem programmas ietvaros ir iespēja konsultēties par ārstniecības gaitu, pilngadīgām – saskaņojot ar pacienti.
 • Vienu reizi ceturksnī tiek organizēta lekcija vecākiem un tuviniekiem.
 • Individuālām sesijām tiek saskaņots grafiks – vienā un tajā pašā laikā 1 x nedēļā.
 • Vizītes var tikt pārceltas, ja par to brīdina vismaz 1 nedēļu iepriekš (ne vairāk kā 3 reizes programmas laikā).
 • Maksājums par dalību programmā jāveic par vismaz vienu mēnesi uz priekšu.
 • Ja veic apmaksu par 2 mēnešiem, tad tiek piešķirta 10% atlaide.
 • Konsultāciju kavējums netiek kompensēts, nebrīdinot vismaz 1 ned. iepriekš.

 Lai pieteiktos programmai, spiediet šeit vai arī zvaniet pa tālruni 204 51 777!

Informācija ārstiem