Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana

Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana

Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde ”Medicīnas tālākizglītības centrs” ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu “Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana”.

Programmas mērķauditorijaĀrsts, māsa, ārsta palīgs

Programmas mērķis ir attīstīt iemaņas un pilnveidot zināšanas ārstniecības personām par psihosomatisku, somatomorfu un personības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

Programmas īstenošanas ilgums ir 16 akadēmiskās stundas (2 dienas), no kurām 12 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmas mācību norises laiks: 

1. grupa: 25. aprīlis un 4. maijs no plkst. 9:00 līdz 17:00 Grupa ir nokomplektēta! Iespējams pieteikties uz rezervistiem.
2. grupa: 1. un 5. jūnijs no plkst. 9:00 līdz 17:00 Grupa ir nokomplektēta! Iespējams pieteikties uz rezervistiem.

Programmas mācību vadītāji ir veselības centra “Vivendi” speciālisti: ārsts-psihoterapeits Tarass Ivaščenko un ārste-psihoterapeite, psihiatre Ilze Sestule

Norises vieta: Dzirnavu ielā 16, Rīga (karti un sabiedriskos transportus skatīt šeit)

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 16 TIP vērtībā.

Pieteikties uz kursiem var šeit 

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!


Plašāka informācija:

- par neformālo izglītības programmu “Fizisko aktivitāšu metožu izmantošana psihiatrijas pacientiem” atrodama šeit.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 ES FONDI