Atkarību identificēšana un īsā intervence primārajā veselības aprūpē

Atkarību identificēšana un īsā intervence primārajā veselības aprūpē

Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde ”Medicīnas tālākizglītības centrs” ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu “Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē”.

Programmas mērķauditorijaārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti

Programmas mērķis ir īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam – ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un farmaceitiem – par alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšanu un īsās intervences sniegšanu primārajā veselības aprūpē. 

Programmas īstenošanas ilgums ir 24 akadēmiskās stundas (3 dienas), no kurām 9 akadēmiskās stundas ir teorētiskās nodarbības un 15 akadēmiskās stundas ir praktiskās nodarbības.

Programmas mācību norises laiks:

1. grupa: 17. - 19. aprīlis no plkst. 9:00 līdz 17:00

2. grupa: 6. - 8. jūnijs no plkst. 9:00 līdz 17:00 - Grupa ir jau nokomplektēta! 

3. grupa: 11. - 13. jūlijs no plkst. 9:00 līdz 17:00

4.grupa: 5. - 7. septembris no plkst. 9:00 līdz 17:00 (vieta tiks precizēta)

Programmas mācību vadītāji ir veselības centra “Vivendi” speciālisti – Ilze Maksima, narkologs, Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits, un Ilze Plauča, klīniskais psihologs

Norises vieta: Dzirnavu ielā 16, Rīga (karti un sabiedriskos transportus skatīt šeit)

Dalība apmācību programmā ir bezmaksas. Dalībniekiem tiks piešķirtas apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 24 TIP/ farmaceitiem 36 TIP vērtībā.

Pieteikties uz kursiem var šeit 

Kontaktinformācija: vivendicentrs@gmail.com vai sazinoties pa tālr. 288 50 851 (Paula) vai 29 469 750 (Agita)

Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie dati tiks apstrādāti Veselības ministrijas nolūkiem. Iebildumu gadījumā lūdzam sazināties!


Plašāka informācija:

- par neformālo izglītības programmu “Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē” atrodama šeit.

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

 ES FONDI