Kā veiksmīgāk atbalstīt bērnus ar UDHS izglītības procesā?

Nereti bērniem rodas mācīšanās grūtības vai uzvedības problēmas, traucējumi saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem hiperaktivitātes un impulsivitātes dēļ. Un tie ir tikai daži simptomi, kuri raksturo uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS).

UDHS ir viens no visbiežāk sastopamajiem psihisko traucējumu veidiem bērniem, kas apmēram trešdaļai pacientu var saglabāties arī pusaudžu un pieaugušā vecumā. UDHS zēniem diagnosticē trīsreiz biežāk nekā meitenēm, bet tas izpaužas vienādi abiem dzimumiem.

Raksturīgākās iezīmes bērniem ar UDHS:

 • grūtības koncentrēt uzmanību un pabeigt iesākto,
 • rīkojas nepārdomāti,
 • grūtības iekļauties vienaudžu kolektīvā, sadarboties ar pedagogiem,
 • novērojama trauksme, depresija u.c.
 • neuzmanība - grūti koncentrēties ilgāku laiku un pabeigt iesākto, nekārtīgs un disorganizēts, bieži pazaudē lietas, viegli novērš uzmanību, aizmāršīgs, grūti klausīties, piedalīties sarunā.
 • hiperaktīvs - dīdās, grūti nosēdēt uz vietas, nemierīgs (iespējams, ka visu laiku kaut kur rāpjas vai skraida apkārt), daudz runā, skaļš, grūtības sagādā mierīgas, klusas aktivitātes.
 • impulsīvs - runā nepadomājot par sekām, pārtrauc citus, nespēj sagaidīt savu kārtu.

Šiem bērniem piedalīties mācību procesā ir sarežģīti.

Bērniem ar UDHS nepieciešams strukturēts, sistemātisks atbalsts – vides un mācību metožu pielāgojums, kas ļautu iespējami mazināt UDHS simptomu ietekmi uz zināšanu apguvi, tādējādi ļaujot bērnam veiksmīgi attīstīties un izmantot savu potenciālu.

Veselības centra “Vivendi” klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa apmācību kursā “Kā veiksmīgāk atbalstīt bērnus ar UDHS izglītības procesā?” stāstīs par UDHS simptomu izpausmēm mācīšanās procesā un atbalsta pasākumiem, kas atvieglo šo bērnu iesaisti mācībās skolā un mājās.

Galvenās tēmas:

 • Bērna ar UDHS attīstība un pierādījumos balstītas atbalsta metodes
 • Individuāla atbalsta plāna izveide
 • Atbalsts pozitīvai uzvedībai un uzvedības terapija bērniem
 • Atbalsts mācību procesā mājās
 • Mācību metožu un procesa pielāgošana
 • Sociālās prasmes un attiecības ar vienaudžiem

Kursi paredzēti: pedagogiem, treneriem, auklēm, asistentiem, skolotāju palīgiem, vecākiem u.c.

Kursi notiks trešdienu vakaros – 21., 28. novembrī un 5., 12. decembrī plkst. 18:00 – 20:00  

Maksa par vienu nodarbību: 30,00 EUR (Kopā par visām četrām nodarbībām – 120,00 EUR)

Ja kursus apmeklē divi vai vairāk dalībnieki no vienas iestādes vai ģimenes, tad tiek piemērota 10% atlaide.

Kursi notiks, ja būs pieteikušies vismaz 10 dalībnieki.

 

Pieteikšanās kursam, rakstot uz e-pastu info@vivendicentrs.lv vai zvanot uz tālruni 204 51 777.