Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms

Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS) ir viens no visbiežāk sastopamiem bērnības psihisko traucējumu veidiem, kas nozīmīgai pacientu daļai var saglabāties arī pusaudžu un pieaugušā vecumā. Mūsdienu zinātniskajā literatūrā UDHS tiek definēts kā ar centrālas nervu sistēmas attīstību saistīts traucējumu paveids, kas bērniem klīniski izpaužas ar uzmanības koncentrēšanas grūtībām, hiperaktivitāti un impulsivitāti, nozīmīgi traucē bērna sociālai funkcionēšanai un ierobežo spējas veiksmīgi iekļauties izglītības sistēmā. Neatklāts un neārstēts UDHS ir saistīts ar būtiski paaugstinātu citu psihisko traucējumu (piem. mācīšanas traucējumu, uzvedības traucējumu, narkotisku vielu atkarības) attīstības risku, un nelabvēlīgu sociālu prognozi.

Lasīt vairāk par UDHS izpausmēm un risinājumiem

Veselības centrā Vivendi  – kompleksi risinām bērnu psihoemocionālās veselības jautājumus. Specializēta komanda, kurā ir bērnu ārsts, bērnu psihiatri, klīniskais psihologs, bērnu un ģimenes psihologs un deju un kustību terapeits, uztura speciālists veiks padziļinātu izmeklēšanu, noteiks diagnozi un ieteiks piemērotāko ārstēšanu. Piedāvājam atbalsta un izglītības grupas vecākiem un saskarsmes, sociālo prasmju attīstības grupas bērniem.

Vivendi speciālisti – pieredzējuši profesionāļi, gan strādājot Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, gan ambulatori veselības centros un augstākās izglītības iestādēs. Augsta ekspertīze tieši UDHS jautājumu risināšanā – mūsu speciālisti piedalās vadlīniju izstrādē, konsīlijos, raksta rakstus un lasa lekcijas par UDHS bērniem un pieaugušajiem.

 

Dr. Daina Lustika – bērnu ārste, ģimenes ārste

Kristīne Dūdiņa – bērnu un ģimenes psiholoģe

Kristīne Vende-Kotova - deju un kustību terapeite

Irina Panovska - deju un kustību terapeite

Piesakieties vizītei pa tālruni 204 51 777 vai izmantojot e-pierakstu