Bērnu veselība

Bērnu ārsts (pediatrs)

Ikvienā ģimenē ar bērniem ir nepieciešams uzticams, saprotošs un arī zinošs ārsts, pie kura var vērsties pēc palīdzības jebkurā brīdī. Ir labi, ja arī bērnam ir savs ārsts, kurš seko līdzi bērna attīstībai kopš dzimšanas, un būs vislabākais padomdevējs gan akūtu saslimšanu gadījumos, gan uzticības persona lēmumu pieņemšanas brīžos. Bērnu ārsts nodrošina profilaktiskos pasākumus (tai skaitā vakcināciju), sniedz palīdzību akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos.

Ģimenei tiek veltīts pietiekoši daudz laika, kas ļauj bērnam aprast ar apkārtējo vidi, tādējādi mazulis apskates laikā jūtas drošāk un tiek veicināta pozitīva reakcija ārsta kabinetā, kā arī vecāki var saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par bērna veselību, attīstību un kopšanu. 

Vakcinācijas bērniem tiek nodrošinātas saskaņā ar LR Veselības ministrijas noteikumiem par valsts apmaksātajām vakcinācijām.

Vizīte pie bērnu ārsta  Veselības centrā "Vivendi" ilgst 45 - 60 min.

Speciālisti, kas var palīdzēt:

Bērnu neirologs

Kas ir bērnu neirologs?

Bērnu neirologs ir sertificēts ārsts, kas nodarbojas ar galvas un muguras smadzeņu, perifērās nervu sistēmas, autonomās nervu sistēmas, muskuļu un asinsvadu slimību diagnosticēšanu un ārstēšanu jaundzimušajiem, zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem.

Kāpēc apmeklēt bērnu neirologu?

Svarīgi atcerēties, ka bērns “NAV MAZS PIEAUGUŠAIS” un ka bērna nervu sistēma turpina attīstīties ar katru dzīves gadu. Bērnu vecumā sastopamās neiroloģiskās saslimšanas nav tās pašas, kas pieaugušajiem. Izvēloties speciālistu, ieteicams vērsties pie bērnu neirologa, kas pārzina konkrētās vecuma grupas pacientu anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, pielāgojot piemērotākās diagnosticēšanas metodes un organismam saudzīgāko terapiju, lai bērna attīstība netiktu traucēta.

Kādos gadījumos vērsties pie bērnu neirologa?

Nereti neiroloģisku slimību ārstēšanā liela nozīme ir agrīnai diagnosticēšanai, tāpēc medicīnas darbinieki rekomendē vecākiem būt vērīgiem un vērsties pie bērnu neirologa, ja bērnam ir:

 • kavēta kustību, valodas un runas attīstība;
 • motoro kustību koordinācijas traucējumi, balansa un līdzsvara problēmas, gaitas traucējumi;
 • muskulatūras spēka un tonusa izmaiņas, muskuļu vājuma pazīmes;
 • artikulācijas problēmas, rīšanas un ēdiena kumosa veidošanas grūtības;
 • patoloģiskas lēkmes, paroksizmāli stāvokļi un bezsamaņas epizodes;
 • apziņas traucējumi kā miegainība, samazināta reakcija uz ārēju stimulu;
 • redzes vai dzirdes traucējumi;
 • stāvoklis pēc galvas, muguras vai ekstremitāšu traumas;
 • izmaiņas uzvedībā, kas saistītas neirotiskiem stāvokļiem (acu mirkšķināšana, knibināšanās, nekontrolētu skaņu veidošana, stostīšanās u.c.);
 • saskarsmes grūtības un problēmas saskarsmē ģimenes lokā, kolektīvā;
 • uzmanības deficīts (koncentrēšanās grūtības), hiperaktivitāte (nepārtraukts fizisks nemiers);
 • galvassāpes un reiboņi, muguras sāpes, muskuļu sāpes;
 • miega traucējumi.

Kā sagatavoties vizītei?

Lai sadarbība ar bērnu neirologu būtu pēc iespējas efektīvāka un mērķtiecīgāka, nepieciešams sagatavoties plānotajai vizītei:

 1. Jāņem līdzi izmeklējumi, analīzes, citu konsultantu slēdzieni, izraksti no slimnīcām, ja tādi ir,
 2. Svarīgi apkopot medikamentu sarakstu, ko pacients ir lietojis, precizējot medikamenta nosaukumu un devu,
 3. Būtiski noskaidrot, vai pirmās pakāpes radiniekiem ir kādas iedzimtas vai iegūtas neiroloģiskas saslimšanas,
 4. Nozīmīgi atsaukt atmiņā, kā noritējusi grūtniecība, dzemdības.

 

Speciālisti, kas var palīdzēt:

Ģimenes un bērnu psihologs

Klīniskais psihologs, kas specializējies bērnu attīstības un ģimenes dinamikas jautājumos sniedz:

 1. Individuālas konsultācijas vecākiem par bērnu attīstību, audzināšanu, kā arī palīdz apgūt pozitīvas audzināšanas prasmes un  mainīt negatīvus audzināšanas ieradumus (piemēram, nesavaldība dusmu brīžos).
 2. Kompleksu atbalstu ģimenei, kurā ir bērns ar uzvedības vai emocionāliem traucējumiem.

Lai nodrošinātu atbalsta pasākumus bērniem, kam ir uzvedības vai emocionālas grūtības tiek izmantota integrēta pieeja. Atbilstoši bērna un ģimenes vajadzībām, balstoties uz psihodiagnostikas rezultātiem, klīniskais psihologs izstrādā un vienojas ar vecākiem un bērnu par individuālu terapijas plānu. Terapijas plānā skaidri noteikts, kāds ir terapijas mērķis, kāda veida palīdzība tiks sniegta un kāds ir sagaidāmais rezultāts. Sadarbības procesā terapijas plāns tiek pielāgots atbilstoši terapijas norisei.

Terapeitiskais plāns var ietvert individuālas konsultācijas bērniem, vecākiem vai ģimenei kopā. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti arī citi speciālisti, piemēram, psihiatrs, ģimenes terapeits utml.

Darbā ar bērniem pamatā tiek izmantotas rotaļu, smilšu spēles terapijas, kognitīvi biheiviorālās terapijas un pielietotās uzvedības analīzes metodes.

Darbā ar vecākiem- psiholoģiska konsultēšana ar shēmu terapijas, individuālpsiholoģijas konsultēšanas, apzinātības prakses un citu pieeju elementiem.

Darbā ar ģimeni pārsvarā tiks izmantoti teraspēles, smilšu spēles terapijas, kognitīvi biheiviorālās terapijas  un pielietotās uzvedības analīzes metodes.

Kādos gadījumos var palīdzēt šis speciālists?

Klīniskais psihologs var palīdzēt bērniem, kam ir emocionālas vai uzvedības grūtības, kas pazemina viņu labsajūtu, spējas iekļauties sabiedrībā, mācīties un attīstīties vai arī sagādā nopietnas grūtības apkārtējiem. Daži piemēri:

 • Pastiprinātas bailes, trauksme, nemiers
 • Agresīva uzvedība
 • Pārāk kautrīga uzvedība, ieraušanās sevī, sociāla izolēšanās, saskarsmes grūtības
 • Nomāktība un intereses zudums
 • Traumatiska pieredze kā rezultātā bērna uzvedība vai pašsajūta ir būtiski mainījusies
 • Grūtības koncentrēties, hiperaktivitāte
 • Pārlieka aizraušanās ar datorspēlēm
 • Cita uzvedība, kas apgrūtina bērna iekļaušanos sabiedrība un attīstību.

Efektīvākais atbalsts ir agrīns vai preventīvs

Bērna audzināšana ir dabisks process un ikviens vecāks ir galvenais eksperts sava bērna audzināšanā, tomēr ir vairāki iemesli un situācijas, kad speciālista atbalsts ir noderīgs un nepieciešams, lai novērstu traucējumu attīstību.

Lūk, daži no tiem:

 • bērna attīstība notiek caur krīzēm. To pozitīvs atrisinājums ir par pamatu veselīgai attīstībai, savukārt, ja tās nav pozitīvi atrisinātas, tad var būt par pamatu ilgtermiņa grūtībām. Krīzes var izpausties kā dažāda veida problemātiska uzvedība, kas ir izaicinājums vecākiem. Atbalsta grupās vecākiem jūs uzzināsiet, kā saprast bērna attīstības krīzes un sniegt pozitīvu atbalstu attīstībai.
 • bērna attīstības vajadzības nosaka bērna iedzimtās iezīmes. Dažiem bērniem nepieciešama īpaša pieeja, atbalsts no vecāku un speciālistu puses, lai nodrošinātu pilnvērtīgu attīstību un savu spēju izmantošanu.
 • bērna ienākšana ģimenē ir viens no lielākajiem dzīves pārbaudījumiem. Starptautiski pētījumi  liecina, ka ap 70% vecāku pēc bērna piedzimšanas jūtas nelaimīgāki, nekā pirms tam. Galvenie iemesli tam ir izaicinājumi, kas saistīti ar bērnu audzināšanu.
 • daudziem vecākiem pazīstama sajūta- es zinu, kā vajadzētu, bet nesanāk (piemēram, konstruktīvi paust neapmierinātību dusmu brīdī). Iespējams, tās ir paša bērnības pieredzes sekas vai arī ieradumi, kurus grūti kontrolēt. Ar īpašu terapeitisku paņēmienu palīdzību vecāki var labāk izprast savu grūtību iemeslus un attīstīt tādas audzināšanas prasmes, kas  atbalsta bērna pozitīvu attīstību un uzlabo vecāku pašsajūtu.
 • arī bērni saskaras ar dažādām traumatiskām pieredzēm- zaudējumu, šķiršanos, pašu vai tuvinieku slimības un citi smagi notikumi, kas var atstāt tik spēcīgi iespaidu, ka parādās dažādi uzvedības vai emociju traucējumi. Bērnam ir grūti pašam tikt skaidrība ar notikušo, nepieciešama tuvinieku un speciālistu palīdzība. 

Ja bērnam ir uzvedības vai emociju grūtības, visbiežāk ar laiku tās tikai pastiprinās un palīdzība prasa lielāku ieguldījumu gan laika, gan piepūles ziņā.  Savukārt, sniedzot atbalstu pie pirmajām grūtībām, nelielas pārmaiņas var ievirzīt bērnu pa pozitīvu attīstības ceļu un mēs varam izvairīties no nopietniem traucējumiem nākotnē. Tāpēc aicinām vecākus noskaidrot sev aktuālos jautājumus un risināt grūtības pirms tās samilzušas.

Psihodiagnostika

Psiholoģiskā izpēte bērniem

Straujā dažādu tehnoloģiju attīstība mūsdienās rada papildus slodzi un paaugstinātas prasības ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Pieaugot prasībām un dzīves tempam, pieaug arī emocionāla noslodze un bieži parādās dažādas grūtības. Lai labāk saprastu sava bērna stiprās un vajās puses, saprastu, ko mēs varam prasīt no bērna un kas jau ir ārpus viņa spējām, ir vērts veikt psiholoģisko izpēti. 

Psiholoģiskas izpētes rezultātā Jūs varēsiet izprast:

Bērna intelektuālo spēju attīstības līmeni (IQ izpēte). Objektīvi novērtēt bērna spējas darboties ar dažāda veida informāciju, novērtēt atmiņas un uzmanības īpatnības.

Bērna kognitīvo spēju līmeni, kas palīdzēs saprast bērna spējas strādāt ar informāciju, to apkopot un sistematizēt, darboties ar plašu nestrukturētu informāciju;

Bērna emocionālo stāvokli (trauksmi, depresiju, bailes utt.), novērtēt spēju sadarboties ar citiem cilvēkiem, labāk izprast bērna resursus.

Psiholoģiskas izpētes rezultātu apstrādei ir nepieciešamas ilgāks laiks, līdz ar to pēc nedēļas tiek ieplānota atkārtota tikšanas ar vecākiem, lai sniegtu atgriezenisko saiti par bērna vājākām un stiprākām pusēm un sniegtas rekomendācijas, ko varētu darīt, lai risinātu grūtības, kas šobrīd ir radušās.

Cienījamie vecāki!

Pirms dodaties uz vizīti, būtu vēlams apdomāt sekojošus jautājumus:

 • kādas grūtības Jūs šobrīd saskatāt bērnam?
 • kā šo situāciju saredz bērna audzinātāji/skolotāji?
 • ko Jūs jau esat darījuši lietas labā?
 • kā bērns adaptējas jaunajā vidē (skola/dārziņš)?
 • vai bērnam ir kādas hroniskas saslimšanas?
 • kādas ir bērna stiprās puses?

Pēc psiholoģiskās izpētes ir iespējams pārrunāt turpmāko sadarbību, lai strādātu ar grūtībām, kas šobrīd ir bērnam, attīstītu nepieciešamas spējas. 
 

Psiholoģiskā izpēte sastāv no trim etapiem:

1.etaps. Ir pusstundu saruna tikai ar vecāku/vecākiem, kuras laikā vecāki apraksta bērna galvenās grūtības un vecāku bažas, stāsta vai ir kaut kas darīts lietas labā. Apraksta ģimenes situāciju, situāciju skolā/dārziņā un ārpus tās. Runājot arī par bērna stiprajām pusēm. Sarunas beigās mēs vienojamies par tālāko izpētes gaitu un mērķiem.

2.etaps. Psiholoģiskā izpēte parasti notiek viens pret vienu ar bērnu, bet ja bērns ļoti uztraucas vai ir pārāk maz, vecāks var vērot izpētes gaitu. Tomēr dažreiz vecāku klātbūtnē traucē pašam bērnam koncentrēties un parādīt savas spējas un resursus. Dažreiz pietiek ar vienu izpētes reizi pusotras stundas laikā, bet dažreiz ir nepieciešamas vēl viena vai divas atkārtotas konsultācijas. Izpētes ilgums ir atkarīgs no izpētes mērķiem un bērna spējām ilgstoši noturēt uzmanību, slodzi, no bērna individuālām īpatnībām. Tomēr ir jāatceras, ka psiholoģiska izpēte nav terapija līdz ar to izpētes laiks ir strukturēts un ierobežots, lai pēc iespējas precīzāk aprakstītu grūtības un resursus tekošā situācijā.

3.etaps. Ir atgriezeniska saite vecākiem. Ir pusstundu sarunā ar vecākiem, kuras laikā psihologs izstāsta izpētes rezultātus, kā arī dot rekomendācijas situācijas uzlabošanai. Izpētes beigās vecāks saņem atzinumu.

Speciālisti, kas veic psihodiagnostiku:

Pusaudžu izaugsmes grupa

Pusaudžu izaugsmes grupa (no 14 līdz 15 gadiem)

Mūsdienās arvien biežāk psihologi uzsver sociāli emocionālo prasmju nozīmi cilvēka dzīvē – spēja atpazīt emocijas un tās regulēt, izprast citu cilvēku emocijas, prasme risināt konfliktus un reizēm pateikt arī "nē". Šīm prasmēm nereti var būt izšķiroša nozīme dažādās situācijās – gan mācībās, gan karjerā un savstarpējās attiecībās. Turklāt, šīs prasmes varam mācīties un apgūt. 

Septiņās tikšanās reizēs, aktīvi darbojoties, tiks apgūtas šādas tēmas:

 • iemaņas, kas palīdzēs tikt galā ar emocijām, atpazīt un vadīt tās, nevis ļauties, lai emocijas vada pusaudzi,
 • izprast un pieņemt atšķirīgo sevī un citos,
 • atpazīt konfliktsituācijas, kā izvairīties no tām un kā veiksmīgi atrisināt konfliktu, ja tomēr tas ir noticis,
 • kā labāk sadarboties un saprasties ar draugiem, paziņām, klasesbiedriem un pieaugušajiem,
 • kā atpazīt vardarbību un mobingu – ja kāds dara pāri, kā rīkoties šādās situācijās,
 • vērtīga informācija par fiziskām, psiholoģiskām, emocionālām pārmaiņām, kuras piedzīvo jaunieši,
 • iespējams, tiks atklāts resurss, kā stiprināt pašam sevi un savu pašvērtējumu. 

#Būtsevparlīderi!

Nodarbību laikā būs iespēja tikties arī ar citiem Veselības centra Vivendi speciālistiem – uztura speciālisti un (sāpju) ārsti, kuras pastāstīs par būtiskiem veselīga dzīvesveida principiem un kā tos īstenot dzīvē, lai nepakļautos stresam skolā un ikdienā kopumā. 

Nodarbības vadīs Veselības centra Vivendi klīniskie psihologi – Kristiāna Kalniņa un Reinalds Rimša. 

Cena ir 15,00 EUR par nodarbību. Ja maksā uzreiz par visām 7 nodarbībām, tad kopējā summa ir 95,00 EUR (-10% atlaide). Iespēja maksāt arī divās daļās – pirmais maksājums ir 60,00 EUR apmērā, savukārt, otrais – 45,00 EUR. 

Nodarbības notiks: Janvārī (datums un laiks vēl tiks precizēts)

 

 

Deju un kustību terapeits

Deju un kustību terapija ir veselības aprūpes profesija, kura savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību, – lai uzlabotu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Bērniem deju un kustība terapija ir jo īpaši piemērota, jo palīdz paust savas domas un jūtas, drošā un radošā veidā. Īpaši piemērota deju un kustību terapija ir cilvēkiem ar valodas un attīstības grūtībām, kad verbāla sevis izpausme, ir apgrūtināta.

Deju un kustību terapijas sesiju iesākumā sadarbībā ar vecākiem tiks noskaidrotas bērna grūtības un formulēts mērķis. Terapija notiek drošā, labvēlīgā atmosfērā terapeita vadībā.  Sesiju veido saruna un sabalansēta kustību aktivitāte, kas ļauj radoši izpaust domas, sajūtas un emocijas. Procesā tiek izmantota mūzika, ritms un dažādi palīgmateriāli (audumi, bumbas, lakati u.c.) Sesija noslēdzas ar sarunu, kurā tiek apkopota iegūtā pieredze. Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un pārdomām par šo procesu. Sadarbības noslēgumā kopīgā sarunā ar vecākiem atskatīsimies uz sadarbību un izvērtēsim sadarbības procesā sasniegtos mērķus, vecākiem var tikt sniegtas rekomendācijas. 

Deju un kustību terapija ir ieteicama, ja:

 • sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas

 • ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi 

 • ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress

 • ir nepieciešamība pilnveidot komunikācijas iemaņas, veicināt sevis izpēti un izpratni

 • pēdējā laikā mainījusies bērna uzvedība (kļuvis noslēgtāks, raudulīgāks, raksturīga sev kaitējoša darbību veikšana, u.c.)

 • bērnam ir uzvedības problēmas, u.c., ar emocionālo vai uzvedības sfēru saistītas problēmas.

Praktiska informācija par sesiju: sesijām var pieteikties pie administratores. Vēlamais nodarbību biežums ir 1 reizi nedēļā.

Nodarbībām nav nepieciešams treniņtērps, bet ir ieteicams ģērbties kustībām un aktivitātēm piemērotā apģērbā. 

Sociālo prasmju grupa bērniem

Komplektējam jaunas grupas vecumposmos no 4 līdz 5 gadiem un no 8 līdz 9 gadiem.

Aicinām uz individuālo izvērtēšanu! 

Mūsdienās bērniem arvien biežāk ir grūti iekļauties sociālajā vidē (skolā, bērnu dārzā, ģimenē). Kādām grūtības adaptēties sociālajā vidē var izpausties kā grūtības izveidot draudzīgas vai tuvas attiecības skolā, paust savu iniciatīvu attiecībās ar vienaudžiem un pastāvēt par sevi vienaudžu vidū. Kādam citam, savukārt, sociālās grūtības izpaužas kā agresīva, provocējoša uzvedība skolā un/vai mājās. Bērniem, kuriem ir sociālās adaptācijas grūtības, bieži vien ir problemātiski, atpazīt un saprast savas emocijas, kā rezultātā tās atainojas viņu uzvedībā kā agresija, vai kā noslēgšanās sevī un trauksmainība.

Lai risinātu šo problēmu, ļoti vērtīgas ir individuālas konsultācijas pie psihologa un psihiatra, lai saprastu problēmas pamatcēloni, konsultācijas vecākiem un darbs vecākiem kopā ar bērniem. Tomēr nozīmīgi ir arī trenēt bērnu prasmes praktiskās nodarbībās ar vienaudžiem. Līdz ar to tiek piedāvāta iespēja bērnam attīstīt savas sociālās prasmes grupā.

Grupas mērķis:

Izmantojot radošus uzdevumus, spēles un fiziskas aktivitātes, bērniem tiks attīstītas sociālās prasmes, pilnveidotas komunikācijas iemaņas un prasme veidot emocionāli siltas attiecības. Tiks paaugstināts pašvērtējums, veicināts pozitīvs priekšstats par savu ķermeni. Bērniem būs iespēja attīstīt savu radošumu un nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem.

Praktiska informācija par grupu:

Nodarbību cikls sastāv no 10 sesijām. Grupa notiks vienu reizi nedēļā trešdienās vai piektdienās (pēc vairākuma vienošanās), ilgums - pusotra stunda. Grupas dalībnieku skaits ir no 6 - 8. Bērnu vecuma grupas:  no 4 līdz 5 gadiem un no 8 līdz 9 gadiem. Lai uzsāktu dalību grupā, ir obligāta individuāla tikšanās reize bērnam kopā ar vecākiem un speciālistu, lai tiktu veikta izvērtēšana, izvērtēta bērna piemērotība grupai, nodibināts kontakts un apzināti bērna resursi.

Lai nodrošinātu terapeitisko procesu, deju un kustību terapijas grupa sākot ar trešo tikšanās reizi ir slēgta.

Nepieciešamības gadījumā, iespējams strādāt arī individuāli. 

Cenas:

Individuālā tikšanās grupas vadītājai ar bērnu un vecākiem, kuras laikā notiks gan sākotnējās informācijas, gan problēmas un resursu apzināšana, balstoties uz sarunu ar vecāku, mākslā balstītā izvērtēšana bērnam un īsa atgriezeniskās saiknes sniegšana (1,5 h) – 30,00 EUR

Kopējā maksa par kursu (10 nodarbības) – 130,00 EUR. Maksājot divās daļās, EUR 75.00 1. un 5. nodarbībā.

Ārstnieciskā masāža bērniem

Bērna pasaule ir notikumiem un atklājumiem bagāta, tāpēc nereti ikdienas steigā nepamanām, ka parādījies saspringums, nogurums, satraukums. Pieskārieniem un glāstiem piemīt dziedinošas īpašības, kas var palīdzēt jaundzimušajam, bērnam, pusaudzim veiksmīgāk un ātrāk pārvarēt spriedzi.

 Bērnu masāža ir nozīmīga un rekomendējama fizikālās medicīnas un rehabilitācijas tehnoloģija, kas ne tikai uzlabo veselību, bet arī veicina bērna ātrāku psihofizioloģisku nobriedumu un psihomotoru attīstību. Mehāniski iedarbojoties uz ķermeņa mīkstajiem audiem ārstnieciskos vai profilaktiskos nolūkos, galvenokārt tiek sasniegti šādi efekti - apasiņošanas un metabolisma uzlabošana, muskuļu tonusa normalizācija, uzbudinājuma, sasprindzinājuma mazināšana, kustību apjoma uzlabošana, psihomotorās attīstības veicināšana.

Bērnu masāžā tiek izmantoti klasiskās masāžas paņēmieni. Masieris novērtē bērna vispārējo veselības, ādas, balsta un kustību aparāta stāvokli, izvērtē procedūras indikācijas un kontrindikācijas, kā arī nosaka problemātiskās zonas. Masāžas tehnika, intensitāte un ilgums tiek pielāgots bērna vecumam. Masāžu bērniem var uzsākt jau 1-2 mēnešu vecumā.

Masāža rekomendējama, ja bērnam ir:

 • Psihomotorās attīstības un kustību koordinācijas traucējumi;
 • Stājas traucējumi;
 • Nervu sistēmas saslimšanas un traumas;
 • Elpošanas, gremošanas, sirds-asinsvadu sistēmas slimības;
 • Pazemināta imunitāte;
 • Vielmaiņas traucējumi (cukura diabēts, aptaukošanās);
 • Rahīts;
 • Hroniskas sāpes;
 • Priekšlaicīgs dzimšanas vecums un nepietiekams ķermeņa svars;
 • Paaugstināts stresa līmenis.

Speciālisti, kas var palīdzēt:

Fizioterapija bērniem

Lai bērni un pusaudži augtu veseli, ir jāseko līdzi viņu fiziskajai attīstībai. Bērna vecumā ķermenis nemitīgi tiek pakļauts arvien jauniem pārbaudījumiem, kuros jāspēj pielāgoties – motorajām kustībām nepieciešama lielāka precizitāte un mērķtiecība, muskuļu spēkam jāpieaug. Katrai vecuma grupai var būt raksturīgas citas muskuloskeletālās sistēmas veselības novirzes, ko, laicīgi ievērojot, var novērst.

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš izvērtē bērna fizisko funkcionālo stāvokli, analizē tā ietekmi uz ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu. Fizioterapijas laikā speciālists veicina vecumam atbilstošu kustību attīstību, iesaka vingrinājumus stājas, gaitas koriģēšanai un koordinācijas, līdzsvara traucējumu mazināšanai. Fizioterapeits pielāgo slodzi, lai uzturētu atbilstošu bērna muskulatūras tonusu un atjaunotu to kustību traucējumu gadījumā. Speciālists var izstrādāt vingrinājumu programmu arī pacientiem, kam ir sāpes (dažādās lokalizācijās) un locītavu deformācijas. Savukārt, bērniem ar elpošanas sistēmas orgānu saslimšanām speciāla uzdevumu programma var palīdzēt, veicinot sekrēta izdalīšanos no elpceļiem iekaisumu gadījumā un stiprinot elpošanas kustībās iesaistīto muskulatūru.

Apmācību grupas vecākiem

Pie pirmajām bērna grūtībām dzīvē, neskatoties uz to, vai tās notiek bērnudārza vai skolas vecumā, vecāki var piedzīvot dažādas emocijas - viens priecāsies, otrs bēdāsies, cits nepievērsīs tam uzmanību. Lielā mērā vecāka emocijas ietekmē arī bērna prasme tikt galā ar grūtībām un izaicinājumiem. Ja bērnam neizdodas pietiekami ātri vai veiksmīgi atrisināt radušos situāciju, tas rada  ne vien pastiprinātas bažas vecākiem, bet arī vainas apziņu un apjukumu. Neskatoties uz pieejamo lasāmvielu klāstu, dažreiz vecākiem ir nepieciešams vairāk atbalsta un pamācību nekā rokasgrāmata spēj sniegt. 

Apmācību grupas var sniegt vecākiem nepieciešamo atbalstu un zināšanas, iespēju dalīties pieredzē un saņemt tieši savai situācijai piemērotu speciālistu atbalstu. 

Veselības centrs "Vivendi" piedāvā sekojošas apmācību grupas vecākiem: 

 • UDHS atbalsta grupa
 • Kā attīstīt emociju regulācijas prasmes jeb emocionālo kompetenci?
 • Kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt skolas gaitas

 

UDHS atbalsta grupa

Bērns ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS) var būt liels izaicinājumiem pieaugušajiem, kas audzina un izglīto bērnu – viņi var justies bezspēcīgi, noguruši, nekompetenti, jo nespēj regulēt bērna uzvedību. Dzīve var būt haotiska un neprognozējama. Tomēr tas nav neizbēgami.

Aicinām vecākus, pedagogus un citus līdzcilvēkus uz apmācību un atbalsta grupu, kurā 4 nodarbībās apgūsim uzvedības terapijas paņēmienus, lai mazinātu UDHS ietekmi uz bērna attīstību, izglītošanos un attiecībām ar apkārtējiem.

Grupas dalībniekiem būs iespēja iegūt praktiski pielietojamas zināšanas, savstarpēji dalīties pieredzē un saņemt tieši savai situācijai piemērotu speciālistu atbalstu. 

Dažas no atbalsta grupas tēmām:

 • Bērna ar UDHS īpašās iezīmes un vajadzības
 • Vides un dienas kārtības pielāgojumi
 • Atbalsts prasmēm organizēt un plānot
 • Emociju regulācijas prasmes
 • Pozitīvas uzvedības vadības metodes
 • Atbalsts izglītības procesā skolā un mājās
 • Kā vecākiem pašiem izvairīties no izdegšanas
 • Kā veidot pozitīvu vidi ģimenē, kurā ir bērns ar UDHS

Par grupu

Grupas dalībnieku skaits – līdz 15 vecākiem.
Ciklā ir 4 grupu nodarbības.

Pirmā nodarbība notiks 13. novembrī! 

Nodarbības notiks trešdienās (no 13. novembra līdz 4. decembrim) no plkst. 18.00 līdz 20.00 Veselības centra Vivendi telpās Bukultu ielā 11, 5.stāvā. 

Cena par visām nodarbībām: 100,00 EUR (iekļautas četras divu stundu nodarbības, izdales materiāli, tēja/kafija u.c.). 

Lūdzam ņemt vērā, ka vieta grupā tiek rezervēta, veicot cikla apmaksu. 

 

Kā attīstīt emociju regulācijas prasmes jeb emocionālo kompetenci

Apmācību un izaugsmes grupa tiem, kas vēlas padziļināt izpratni par emociju procesiem un savu emocionālo pasauli, paplašināt savu emociju regulēšanas paņēmienu repertuāru un būt elastīgākiem savu emociju izpausmēs.

Emocijas palīdz ātri izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumu. Efektīvas emociju regulācijas prasmes palīdz saglabāt līdzsvaru starp spontanitāti un reakcijas kontroli, kad tas nepieciešams un izpaust emocijas pieņemamā veidā.

Ja jūtamies droši par savām spējām regulēt emocijas, tad nav nepieciešams kādas emociju izpausmes apspiest, varam droši reaģēt ar plašu emociju amplitūdu un emociju pieredze kļūst niansētāka.

Apmācības būs īpaši noderīgas tiem, kas:

 • emociju iespaidā mēdz rīkoties pretēji saviem nodomiem, interesēm un vērtībām;
 • emociju izpausmes negatīvi ietekmē attiecības ar līdzcilvēkiem, tajā skaitā bērniem, partneri, draugiem, kolēģiem;
 • izjūt grūtības regulēt kādus emocionālu stāvokļus, piemēram, skumjas, dusmas.

Nodarbībās dalībnieki iegūs:

 • jaunākajos pētījumos balstītas zināšanas par emocijām un emociju regulāciju,
 • caura pašizziņas aktivitātēm dziļāk iepazīs savus emociju procesus,
 • caur praktiskiem uzdevumiem paplašinās savu emociju regulācijas repertuāru un ar speciālista un grupas dalībnieku atbalstu attīstīs jaunus ieradumus.

Nodarbību starplaikos dalībnieki tiks aicināti īstenot praktiskus uzdevumus jaunu prasmju nostiprināšanai.

Par grupu

Grupas dalībnieku skaits - līdz 10 dalībniekiem. Nodarbības notiek Veselības centrā "Vivendi", Dzirnavu ielā 16, Rīgā.

Cenas

Maksa par 4 nodarbībām EUR 120,- (apmaksu veicot divos maksājumos EUR 60,- līdz 1. un 3. nodarbībai). Maksājot visu summu uzreiz, tiek piešķirta 10% atlaide, apmaksai EUR 108,-. 

Kā palīdzēt bērnam veiksmīgi uzsākt skolas gaitas

Bērna sagatavošana skolai nenozīmē tikai iegādāties mugursomu un rakstāmpiederumus. Jaunā skolnieka labsajūtu un veiksmīgumu skolā lielā mērā ietekmē bērna sociāli emocionālās prasmes - spēja regulēt sevi un saprasties ar vienaudžiem un skolotājiem.

Lai sagatavotu bērnu skolai un atbalstītu tās prasmes, kas palīdzēs bērnam adaptēties skolā un būt veiksmīgam mācībās, tiek organizēts semināru cikls, kuru vadīs psiholoģe un sertificēta apmācību grupu vadītāja Kristīne Dūdiņa. Trīs nodarbībās vecāki apgūs prasmes, kā palīdzēt bērnam:

 • strukturēt mācību procesu un plānot savas aktivitātes,
 • risināt problēmas un atbilstoši reaģēt negaidītās situācijās,
 • tikt galā ar pārmērīgu stresu,
 • sadarboties ar skolotājiem un vienaudžiem.

Nodarbības notiek veselības centrā "Vivendi", Dzirnavu ielā 16, Rīgā

Dalības maksa: Par vienu nodarbību 20€. Ja nodarbības apmeklē abi vecāki, tad par vienu nodarbību 30€. Vietu skaits ierobežots!

Topošajiem vecākiem

Pēc brīnišķīgās vēsts par grūtniecības iestāšanos seko gatavošanās, gaidīšanas un satraukuma laiks, ko piedzīvo ikviens topošais vecāks. Viens no svarīgākajiem gatavošanas posmiem ir rūpes par ne vien gaidāmā bērniņa, bet arī topošās māmiņas veselību. 

Rūpējoties par savu veselību, ir svarīgi neaizmirst, ka tās galvenais priekšnoteikums ir veselīgs dzīvesveids, kas ietver sabalansētu uzturu un regulāras fiziskās aktivitātes. Lai palīdzētu izprast, vai esošā ēdienkarte ir atbilstoša sievietes stāvoklim, veselībai un dzīvesveidam, vērtīgas ir konsultācijas pie uztura speciālista, savukārt fizioterapeits palīdzēs noteikt piemērotākās fiziskās akitivitātes, kas nekaitēs ne māmiņai, ne bērniņam. 

Topošai māmiņai ievērojami uzlabot un atvieglot grūtniecības periodu spēs arī masāža. Masāža mazinās satraukumu vai nemieru, nogurumu, pietūkumu, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī var uzlabos dzemdību procesu un jaundzimušā veselību. Taču jāņem vērā, ka masāžu grūtniecības laikā var veikt tikai sertificēts masieris, kurš ir kvalificējies grūtnieču masāžas veikšanā.

Bērnu ārsta konsultācija

Ikvienā ģimenē ar bērniem ir nepieciešams uzticams, saprotošs un arī zinošs ārsts, pie kura var vērsties pēc palīdzības jebkurā brīdī. Ir labi, ja arī bērnam ir savs ārsts, kurš seko līdzi bērna attīstībai kopš dzimšanas, un būs vislabākais padomdevējs gan akūtu saslimšanu gadījumos, gan uzticības persona lēmumu pieņemšanas brīžos. Bērnu ārsts nodrošina profilaktiskos pasākumus (tai skaitā vakcināciju), sniedz palīdzību akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos.

Ģimenei tiek veltīts pietiekoši daudz laika, kas ļauj bērnam aprast ar apkārtējo vidi, tādējādi mazulis apskates laikā jūtas drošāk un tiek veicināta pozitīva reakcija ārsta kabinetā, kā arī vecāki var saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par bērna veselību, attīstību un kopšanu. 

Vakcinācijas bērniem tiek nodrošinātas saskaņā ar LR Veselības ministrijas noteikumiem par valsts apmaksātajām vakcinācijām.

Vizīte pie bērnu ārsta  Veselības centrā Vivendi ilgst 45 - 60 min.

Fizioterapeita konsultācija

Individuāli izvērtējot pacienta stāvokli, izvērtējot sūdzības un vēlamos ieguvumus tiek izstrādāts terapijas plāns, lai atgrieztu kustību brīvību un sasniegtu noteiktos mērķus.

Fizioterapeits atkarībā no pacienta problēmas var pielietot terapeitiskus vingrinājumus, masāžas elementus, dažādas mīksto audu tehnikas, kā arī dažādas terapeitiskās iekārtas. Fizioterapijas uzdevumos ietilpst rūpēties ne tikai par kustīgajām ķermeņa daļām – locītavām un muskuļiem, bet arī par vienmēr klātesošajām un mazāk manāmajām –  elpošanas, gremošanas, sirds un asinsvadu sistēmas funkcijām. Fizioterapija – tas ir viss, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtīgas kustības.

Veselības centra "Vivendi" sertificēti fizioterapeiti:

Uztura speciālista konsultācija

Grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā ir rūpīgi jāseko līdzi, lai uzņemtais uzturs būtu pilnvērtīgs, bagāts ar nepieciešamajām uzturvielām.

Lai palīdzētu izprast, vai esošā ēdienkarte ir atbilstoša sievietes stāvoklim, veselībai un dzīvesveidam, vērtīgas ir konsultācijas pie uztura speciālista, kurš sniegs praktiskus padomus, sastādīs individuālu ēdienkarti, noteiks antioksidantu līmeni un palīdzēs veikt nepieciešamās pārmaiņas uztura daudzveidībā un režīmā.

Individuālas uztura speciālistu konsultācijas ir noderīgas ne tikai ne tikai grūtniecības laikā un  bērna zīdīšanas laikā, bet arī bērna turpmākajā attīstībā, lai veidotos veselīgi ēšanas paradumi ģimenē.

Masāža grūtniecēm

Grūtniecības laikā sieviete piedzīvo visdažādākās pārmaiņas – gan emocionāli, gan fiziski. Šīs pārmaiņas var ietekmēt sievietes labsajūtu un veselību, tādējādi liedzot pilnvērtīgi baudīt bērniņa gaidīšanas laiku.

Masāža topošai māmiņai var ievērojami uzlabot un atvieglot grūtniecības periodu, mazinot satraukumu vai nemieru, nogurumu, pietūkumu, muskuļu un locītavu sāpes, kā arī var uzlabot dzemdību procesu un jaundzimušā veselību. Taču jāņem vērā, ka masāžu grūtniecības laikā var veikt tikai sertificēts masieris, kurš ir kvalificējies grūtnieču masāžas veikšanā.

Pirmais grūtniecības trimestris

Pirmajā grūtniecības trimestrī nav ieteicams veikt krasas izmaiņas dzīvē, tādēļ ieteicamas ir maigas un relaksējošas masāžas, kas nomierinās ķermeni un prātu. Bet drošību nolūkos pirms masāžas veikšanas pirmajā grūtniecības trimestrī ir ieteicams konsultēties ar savu ārstu.

Otrais grūtniecības trimestris

Otrajā grūtniecības trimestrī var drošāk apmeklēt masāžas, jo sievietes organisms ir pielāgojies pārmaiņām, ko rada grūtniecība. Var izmēģināt arī dažādas aromātiskās masāžas, jo tās lielākoties vairs neradīs nelabumu sajūtu šajā trimestrī, bet gan ļaus pilnvērtīgi relaksēties.

Trešais grūtniecības trimestris

Trešajā grūtniecības trimestrī ir ieteicams veikt masāžu kādai konkrētai ķermeņa zonai, tādejādi veicinot venozo un limfas atteci, jo šajā trimestrī ievērojami pieaug slodze ķermeņa iekšējiem orgāniem, jo uz tiem ir pieaugošs augļa spiediens, nosprostojot asinsvadus un limfmezglus.

Veselības centra "Vivendi" sertificēta masiere, kas veic masāžu grūtniecēm:

Lai pierakstītos vizītēm, nodarbībām vai programmām veselības centrā "Vivendi", aicinām izmantot elektronisko pieteikuma formu!

Pēc pieraksta veikšanas reģistratūras darbinieki ar Jums sazināsies 12 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, sūtot e-pastu, vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru, lai apstiprinātu Jums vēlamo laiku vizītei pie izvēlētā speciālista.

Pieraksts bez apstiprinājuma pa tālruni vai apstiprinājuma e-pasta saņemšanas nav derīgs!

Ja vēlaties atteikt vai pārcelt pierakstu, lūdzam to darīt zināmu vismaz 24h iepriekš. Ja darīsiet to vēlāk, ir jāveic neapmeklētā pakalpojuma apmaksa 50% apmērā.

Pieteikties vizītei


Es piekrītu un vēlos saņemt uz savu e-pastu veselības centra "Vivendi" ziņas par piedāvājumiem un jaunumiem (pakalpojumiem, izglītojošiem semināriem u.c. saistošo informāciju par centru).

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no aktuālāko piedāvājumu un jaunumu saņemšanas, tādējādi izdzēšot sevi no Kontaktu datu bāzes. Lai to darītu, lūdzu, informējat centru, rakstot uz info@vivendicentrs.lv.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu, «Piekrītu», jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.